شماره تماس : 48 99 82 66 21 98

گروه صنعتی گارنی

کاورهای رول آپ

"بهترین گزینه برای استفاده در شرایط محدودیت فضا" جامعترین تعریفی است که رول آپ کاورها با آن شناخته می شوند. مقاومت در برابر خنک کننده ها، گریس داغ و اسیدها، تاثیر ناپذیری در نوسانات دمایی، مونتاژ و دمونتاژ آسان و قابلیت طراحی برای سرعتهای پیمایش بالا از دیگر مزایای این گروه از کاورها میباشد.