شماره تماس : 48 99 82 66 21 98

گروه صنعتی گارنی

کاور لینک آپرون

ترکیب همزمان استحکام فلز و انعطاف پذیری مواد پلیمری باعث می‌شود کاورهای لینک آپرون سطوح نا هموار را به گونه‌ ای پوشش دهند که دور کردن انواع پلیسه ها و روان سازها ار ماشن نیز به بهترین شکل انجام گیرد. 

عمر زیاد،استقامت حرارتی و نصب به روشهای متنوع از جمله امکان رولینگ از ویژگیهای این نوع از کاورهاست.